// MODELOWANIE SYLWETKI

Liposukcja wibracyjna.

Odsysanie tłuszczu profesjonalnie zwane liposukcją, jest jedną z najczęściej przeprowadzanych na świecie operacji chirurgii plastycznej. Nic w tym dziwnego liposukcja to najbardziej skuteczny i niezawodny sposób na usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej z problematycznych okolic. Warto jednak zauważyć, że głównym celem zabiegu nie jest odchudzenie pacjentki a wymodelowanie jej sylwetki poprzez likwidację depozytów tłuszczu. Zabieg ten warto zastosować wówczas, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie przynoszą upragnionych efektów. W zależności od indywidualnych potrzeb zabieg liposukcji może przebiegać na kilka sposobów. Jednym z nich jest liposukcja wibracyjna z ang. PAL(Power Associated Liposuction), jest to metoda odsysania tkanki tłuszczowej, wykorzystująca szybkie ruchy w przód i w tył kaniulą oraz jej drgania. Dzięki zastosowaniu tej techniki lekarz wykonujący zabieg może skutecznie rozbić tkankę tłuszczową na mniejsze fragmenty, które znacznie łatwiej odessać i ewakuować z organizmu Pacjenta. 

Aparatura obecnie wykorzystywana na rynku, oprócz rotacji i ruchu prostoliniowego, wykorzystuje również ruch nutacyjny (kolisty lub wahadłowy), dzięki czemu można uzyskać jeszcze lepszy efekt rozbijania tkanek tłuszczowych, a tym samym skrócić czas trwania zabiegu. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od zakresu, który obejmuje. Metoda ta dedykowana jest szczególnie do redukcji tkanki tłuszczowej z piersi, pośladków, pleców czy brzucha.

Drogi Pacjencie/Pacjentko! Podczas wizyty konsultacyjnej poprzedzającej zabieg, chirurg będzie chciał sprawdzić czy twój stan zdrowia jest dobry, jakie są twoje oczekiwania względem finalnego efektu i czy posiadasz wszelkie informacje dotyczące przybliżonego czasu rekonwalescencji oraz ryzyka, które niesie za sobą zabieg. W związku z planowaną liposukcją, Pacjent powinien zachować następujące zalecenia:

 • Pacjent jest zobowiązany do wykonania badań krwi 2 tygodnie przed zabiegiem i dostarczenie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub osobiście w recepcji Centrum Medycznego Bieńkowski. 
 • Dwa tygodnie przed zabiegiem konieczne jest również wstrzymanie się od zażywania aspiryny i wszystkich jej pochodnych tj. Acard, Polocard itd. 
 • Zaleca się zdjęcie sztucznych rzęs oraz udostępnienie paznokcia palca wskazującego bez lakieru, tipsów lub hybrydy. 
 • Dzień przed zabiegiem zaleca się dietę lekkostrawną. 
 • W dniu zabiegu Pacjent stawia się w klinice w umówionym terminie na czczo. Chirurg raz jeszcze omawia z pacjentem cel zabiegu i sposób jego wykonania, przegląda wyniki badań. Zostaje zebrany wywiad anestezjologiczny (oprócz wyników badań, wskazane jest przyniesienie ze sobą również dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych chorób lub uczuleń). 
 • Pacjent podpisuje oświadczenie o tym, że nie jadł i nie pił minimum 6 godzin przed zabiegiem, a następnie składa podpisy pod: świadomą zgodą na zabieg, zgodą na znieczulenie, kartą wywiadu epidemiologicznego – po dokładnym zapoznaniu się z jej treścią. Następnie Pacjent udaje się wraz z pielęgniarką do swojego pokoju, z którego zostanie przekazany na salę operacyjną, zgodnie z kolejnością planowanych zabiegów w danym dniu. Kolejność zabiegów ustala lekarz.

Lista niezbędnych badań:

 • płytki krwi, 
 • morfologia
 • jonogram 
 • układ krzepnięcia (APTT i INR), 
 • glukoza 
 • HBS-antygen 
 • HCV-przeciwciała 
 • podwójna próba grupy krwi 

Zdarza się, że lekarz zleca wykonanie dodatkowych badań w przypadku obciążeń zdrowotnych, które mogłyby stać się przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Zalecana jest wtedy również konsultacja ze specjalistą i ścisłe przestrzeganie wytycznych lekarza prowadzącego. Prosimy także, by nie odstawiać leków przyjmowanych regularnie (np. w związku z nadciśnieniem, zaburzeniami endokrynologicznymi czy depresją itp.)

W związku z planowanym zabiegiem odsysania tłuszczu Pacjenci powinni przestrzegać następujących zaleceń:

 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleconych i wcześniej ustalonych terminów wizyt kontrolnych.
 • Pacjent jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zaleceń dotyczących noszenia ubrania uciskowego przez cały dzień i całą noc przez 5 tygodni w celu zmniejszenia nasilenia obrzęków. Zaleca się ręczne pranie bielizny uciskowej, w czasie gdy Pacjent jest bez niej zaleca się leżenie.
 • Po zabiegu w razie potrzeby Pacjent powinien przyjmować leki zalecone przez chirurga.
 • Po zabiegu po okresie 2–3 tygodni – Pacjent może podejmować delikatny masaż wibracyjno-drenujący przez ubranie uciskowe.
 • Po zabiegu przez okres 2 tygodni – Pacjent powinien ograniczyć wysiłek fizyczny( szczególnie: schylanie się, dźwiganie, intensywne zajęcia, gry zespołowe, siłownia).
 • Po zabiegu przez okres 6 miesięcy Pacjenta obowiązuje zakaz korzystania z solarium, sauny i intensywnego opalania się, zaleca się również stosowanie kremów z silnymi filtrami UV.
 • Okres rekonwalescencji jest kwestią indywidualną, jednak zazwyczaj wynosi około 14 dni.
 • Przelot samolotem jest możliwy po 14 dniach od zabiegu. 

Krwiak – pomimo prawidłowych wyników badań układu krzepnięcia możliwe jest wystąpienie nadmiernego krwawienia w trakcie lub po operacji prowadzącego do powstania krwiaka. 

Seroma– nagromadzenie się surowiczo-żółtego płynu, jako następstwo rozpadu tkanki tłuszczowej.

Martwica skóry – w miejscu gojenia się zszytej rany, może dojść do obumarcia tkanek skóry.

Infekcja– wszystkie operacje chirurgiczne powikłane powstaniem krwawienia i krwiaka obarczone są możliwością rozwoju zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi- pomimo postępowania aseptycznego i należytej staranności.

Obrzęk i zasinienie – pojawiają się zawsze, ustępują zwykle po kilku tygodniach od operacji.

Widoczne blizny – są nieuniknione i pozostają do końca życia, ich widoczność można zminimalizować stosując plastry i żele.

Brak zadowolenia z efektu kosmetycznego – medycyna nie jest nauką ścisłą w związku z czym niezależnie od staranności, biegłości i doświadczenia operatora nie jest możliwe zagwarantowanie osiągnięcia ściśle zaplanowanego wyniku operacji. W szczególności dotyczy wyżej wymienionych obszarów ciała.

Omówiono ze mną także możliwość wystąpienia innych następstw nie wymienionych powyżej, także możliwość reoperacji, jeśli będzie taka potrzeba.

 • Niewyrównane, przewlekłe choroby ogólnoustrojowe np. cukrzyca, nadczynność lub niedoczynność tarczycy choroba nerek lub wątroby, nadciśnienie tętnicze.
 • Przyjmowanie na stałe leków zaburzających krzepliwość krwi (Aspiryna, Acard, Polopiryna, Acenokumarol, Vit. E, Sintrom, Pradaxa itp.)
 • Wystąpienie ognisk czynnego zakażenia w organizmie np. opryszczka, przeziębienie, zmiany okołozębowe, zęby w trakcie leczenia kanałowego.
 • Nieprawidłowe wyniki badań lub ich brak.
 • Ciąża. Karmienie piersią
 • Nieuregulowanie spraw finansowych przed zabiegiem.
 • Noszenie stałego aparatu ortodontycznego. 

Liposukcja wibracyjna PAL nie wymaga dużego nacięcia, poprzez które wprowadzana jest kaniula, co sprawia, że zabieg jest bezpieczniejszy, a blizna po zabiegu jest bardzo mała.

Okres rekonwalescencji i czas wykonania zabiegu jest skrócony w stosunku do klasycznej liposukcji.

Pacjent może szybko zobaczyć efekt zabiegu, przez utratę nadmiaru  komórek tłuszczowych.